Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ

MINIMÁLNÍ VĚK:  (DLE TYPU ATRAKCE)

MAXIMÁLNÍ VĚK: (DLE TYPU ATRAKCE)

ATRAKCI MĚJTE VŽDY NA ROVNÉM A PŘIZPŮSOBIVÉM POVRCHU

UDRŽUJTE ATRAKCI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI (NEJMÉNĚ 2 METRY) OD OHNĚ, STĚN A JINÝCH PŘEKÁŽEK

VSTUP POUZE BEZ OBUVI, BEZ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ, BRÝLÍ, SPONEK, HODINEK

VYNDAT Z ÚST JÍDLO, BONBONY, ŽVÝKAČKY, AŤ PŘEDEJDETE VDECHNUTÍ ČÍ UDUŠENÍ

JÍDLO A PITÍ NA ATRAKCI NEPATŘÍ – NENOSTE ZDE ANI SVÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY

SKÁKACÍ ATRAKCE NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA V DEŠTI NEBO ZA BOUŘKY A ANI TEHDY, POKUD VÍTR PŘEKRAČUJE 38 Km/h

POKUD SE ATRAKCE VYFOUKNE NEBO DOJDE K JEJÍMU PROTRŽENÍ, URYCHLENĚ OPUSŤTE ATRAKCI

ZÁKAZ ŠPLHÁNÍ PO OBVODU ATRAKCE

ZÁKAZ SKÁKÁNÍ ZE SKLUZAVKY I ŽEBŘÍKU

ZÁKAZ PŘEMETŮ, SALT, HVĚZDIC A JINÝCH AKROBATICKÝCH KOUSKŮ

ZÁKAZ VSTUPU S CIGARETOU ČI OTEVŘENÝM OHNĚM DO BLÍZKOSTI ATRAKCE

DĚTI MAJÍ PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO DOTÝKAT SE EL. SPOTŘEBIČŮ, KTERÉ SLOUŽÍ K NAFUKOVÁNÍ ATRAKCE

POUČTE SVÉ DĚTI O OHLEDUPLNOSTI VŮČI OSTATNÍM UŽIVATELŮM

POUČTE SVÉ DĚTI O PRAVIDLECH POUŽÍVÁNÍ ATRAKCE

NERESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÝ ÚRAZ ČI SMRT

NUTNÝ DOZOR RODIČŮ ČI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ